0
×

ثبت نام آموزشگاه ها

ثبت نام آموزشگاه ها
اطلاعات فردی مسئول آموزشگاه

اطلاعات مربوط به آموزشگاه

قوانین سایت:

ورود کاربران به وب ‌سایت تخته وب هنگام استفاده از پروفایل شخصی، و سایر خدمات ارائه شده توسط تخته وب به معنای آگاه بودن و پذیرفتن شرایط، قوانین و همچنین نحوه استفاده از سرویس‌ ها و خدمات است.

توجه داشته باشید که ثبت سفارش نیز در هر زمان به معنی پذیرفتن کامل کلیه شرایط و قوانین از سوی کاربر است.