برنامه نویسی برای نوجوانان

دسته: زبان‌های برنامه نویسی
تعداد جلسات: 5 جلسه
تاریخ شروع: ---
تاریخ اتمام: ---
برگزار کننده: تحلیلگران
آنلاین

برنامه نویسی برای نوجوانان

دسته: زبان‌های برنامه نویسی
تعداد جلسات: 1 جلسه
تاریخ شروع: ---
تاریخ اتمام: ---
برگزار کننده: تحلیلگران
آنلاین

برنامه نویسی برای نوجوانان

دسته: زبان‌های برنامه نویسی
تعداد جلسات: 30 جلسه
تاریخ شروع: ---
تاریخ اتمام: ---
برگزار کننده: تحلیلگران
آنلاین

راه اندازی کسب و کار نوپا

دسته: کارآفرینی
تعداد جلسات: 15 جلسه
تاریخ شروع: ---
تاریخ اتمام: ---
برگزار کننده: تحلیلگران
آنلاین

windows

دسته: نرم افزار
تعداد جلسات: 10 جلسه
تاریخ شروع: ---
تاریخ اتمام: ---
برگزار کننده: تحلیلگران
آفلاین

دوره OT-CSMS

دسته: امنیت شبکه
تعداد جلسات: 15 جلسه
تاریخ شروع: ---
تاریخ اتمام: ---
برگزار کننده: تحلیلگران
آنلاین

دوره ISMS

دسته: امنیت شبکه
تعداد جلسات: 15 جلسه
تاریخ شروع: ---
تاریخ اتمام: ---
برگزار کننده: تحلیلگران
آنلاین

دوره آموزش جاوا اسکریپت

دسته: زبان‌های برنامه نویسی
تعداد جلسات: 40 جلسه
تاریخ شروع: ---
تاریخ اتمام: ---
برگزار کننده: تحلیلگران
آنلاین

دوره آموزش پایتون مقدماتی

دسته: زبان‌های برنامه نویسی
تعداد جلسات: 35 جلسه
تاریخ شروع: ---
تاریخ اتمام: ---
برگزار کننده: تحلیلگران
آنلاین