برنامه نویسی برای نوجوانان

دسته: زبان‌های برنامه نویسی
تعداد جلسات: 5 جلسه
تاریخ شروع: ---
تاریخ اتمام: ---
برگزار کننده: تحلیلگران
آنلاین

برنامه نویسی برای نوجوانان

دسته: زبان‌های برنامه نویسی
تعداد جلسات: 1 جلسه
تاریخ شروع: ---
تاریخ اتمام: ---
برگزار کننده: تحلیلگران
آنلاین

برنامه نویسی برای نوجوانان

دسته: زبان‌های برنامه نویسی
تعداد جلسات: 30 جلسه
تاریخ شروع: ---
تاریخ اتمام: ---
برگزار کننده: تحلیلگران
آنلاین

دوره آموزش جاوا اسکریپت

دسته: زبان‌های برنامه نویسی
تعداد جلسات: 40 جلسه
تاریخ شروع: ---
تاریخ اتمام: ---
برگزار کننده: تحلیلگران
آنلاین

دوره آموزش پایتون مقدماتی

دسته: زبان‌های برنامه نویسی
تعداد جلسات: 35 جلسه
تاریخ شروع: ---
تاریخ اتمام: ---
برگزار کننده: تحلیلگران
آنلاین